Mária és a gyerekek

Kezdet és folytatás

Kapcsolat

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VISSZA AZ EGYSÉGBE?

 

EGY CIKK NYOMÁN

 

I. Spirituális gyógyító képzés

 

http://radiesztezia.yolasite.com/tanfolyamok.php

 

„…….. nincs más választásunk, az emberi létforma az egyetlen fejlődési lehetőség, hogy a konfliktusok, akadályok jelzésrendszerét megtanuljuk felismerni, továbbá a beavatások, áldások kegyelmi állapota által magunkat és az erre nyitottakat tisztítani, harmonizálni, újra visszavinni az egység állapotába.”

 

Hogy  az emberi létforma tényleg az egyetlen fejlődési lehetőség-e minderre, azt nem tudom – de hogy nagy lehetőség, az biztos. Lehetőség a léleknek a szellemmé válására.

 

Az ajánlott tanfolyami módszerekkel azonban nem egyezek. Beavatások, áldások, kegyelmi állapotok?

 

Másik út is van mindehhez – ez a tudatosodás útja. Ehhez is sok információ szükséges, meg alapos átgondolás, sokat kell vele foglalkozni, elmélkedni – de amelyik úton elindulsz, azon haladsz. Lehet tanfolyamokra járni, videókat hallgatni, mindent összeolvasni, másokkal megbeszélni - ez mind-mind (szellemi) táplálék, de a táplálékot jó, ha magunk rágjuk meg, és nem a más szájából nyeljük le a pempőt.

 

Ne az áldásra, ne a kegyelemre várjunk, hanem váljunk tudatosokká.

 

&

 

„Megtanítsuk magunkat, és másokat, újra visszavinni az egység állapotába.”

 

Ez a mondat már hosszabb magyarázatra szorul. Ehhez vissza kell mennünk a kezdethez:

 

„Kezdetben volt az ige”.

 

Mi az ige? Az ige cselekvést kifejező szó. A cselekvés a Mindenségben a – rezgés.

 

Először is volt a lélek (Merkúri éterféle?), amely önmagában életképtelen, tudatnélküli holt anyag – és volt a Szellem (mondhatjuk Istennek vagy Univerzumi Valaminek). A Szellem állandó mozgásban lévő energia. Ha leáll a mozgás, megszűnik az energia, megszűnik a Szellem, megszűnik a Lét.

 

Az Univerzumi Lények a lelket és a Szellemet társították (a Vénuszon – a szerelem bolygóján), a Földön pedig fizikai, emberi testbe öltöztették. Ez az ember teremtése.

 

A Földön az energiai rezgés a lelket is rezgésbe hozta, cselekvésre ösztönözte, és így idővel a léleknek már kétfajta szellemisége lett – egy kapott, univerzumi, és egy saját, lelki szellemisége.

 

Ezek után még egyszer nézzük meg ezt a mondatot:

 

„Megtanítsuk magunkat, és másokat, újra visszavinni az egység állapotába.”

 

Nehéz erről beszélni, mikor nem egy szempontból nézzük ezt a dolgot.

 

Az idők folyamán a tudatnélküli lélek tudatossá válik, szellemmé – a szellem tudat. Sokan gondolják úgy, hogy csak egy Teremtőnk volt, hogy csak egy Isten van, szinte mindenki úgy tartja – akár kimondja, akár nem – hogy szellemi állapotunkban az Egy Örök Istenhez térünk vissza, az úgynevezett Egységbe. Azt vallják, az Egységből jöttünk, és az Egységbe térünk vissza.

 

Az Egységből jöttünk – az Egységet a kapott Teremtői Szellemiség jelentette számunkra.

 

Csakhogy nekünk nem egy Teremtőnk volt – lehet, hogy a piramis csúcsán tényleg Egy Valaki áll – de nem Ő a mi Teremtőnk – nekünk nem Teremtőnk van, hanem Teremtőink vannak. A Teremtőknek saját bolygójuk, saját „hazájuk” van, de mi, Teremtmények, a szellemi világban még hazátlanok vagyunk. Akkor választunk magunknak hazát, bolygót, amikor majd elhagyjuk a Földet.

 

Mindebből arra következtethetünk, hogy mi nem visszatérünk az Egységbe, hanem most lépünk majd be az Egységbe – a különböző bolygókon. Hogy melyik bolygón, az attól függ, milyen szellemiséggé váltunk. Attól függ, milyen szellemiséget fogad el a lélek. Ez egy folyamat, amely még a Földön zajlik – ebben az életvitelünk a mérvadó, az életvitelünkön múlik, hová kerülünk, melyik bolygóval, melyik Szellemiséggel leszünk Egységben.

 

Kétféle bolygórendszer van – a hierarchikus, és az egalitáriusi rendszer.

 

A hierarchikus rendszerben egyeduralom van - minden Szellemiség a bolygó uráé. A Földről érkező szellemlényektől elveszi a szellemiségüket, megtartja magának, és a holdudvarának, a szellemlényekből pedig megint élettelen, hold anyag, holt lélek lesz.

 

Rómabeliekhez írt levél 9. rész

 

15. Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.

 

16. Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.

18. Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít.

19. Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene?

20. Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?

21. Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?

22. Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,

23. És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene?

 

Egyenes, de kemény szavak. Ehhez nem kell magyarázat.

 

&

 

Az egalitáriusos bolygórendszerben mindenki egyenlő, nincsenek alá-fölé rendelt viszonyok. A Földön megteremtett szellemiséget közösen fogyasztják el, és amikor eljön az idő, közösen jönnek vissza a Földre, dolgozni – szellemet teremteni.

 

Szabad akaratot kaptunk arra, melyik bolygót választjuk hazánknak. De az nem úgy megy, hogy rábökünk erre, vagy arra a bolygóra – ezt választom – ezt a kifejlesztett szellemiségünk határozza meg. Amelyik szellemiséget használtuk a Földön, az fejlődött ki – és ez szerint fogunk az egyik, vagy a másik bolygóra kerülni

 

Vegyük ezt komolyan, mert nagy a tét.