Mária és a gyerekek

Kezdet és folytatás

Kapcsolat

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AZ ANGYAL VÁLASZOL

 

(EZOTÉRIA)

 

„HA A TESTTŐL FÜGGSZ - CSAK TEST VAGY

HA FÜGGSZ A LÉLEKTŐL - CSAK LELKES TEST VAGY

HA A SZELLEMTŐL FÜGGSZ - EMBER VAGY

HA TŐLE FÜGGSZ - MINDEN VAGY.

Csak TŐLE függj!

Akkor test, lélek, szellem és Ő - egy.

Mindenkit megismerhetsz arról, hogy mitől függ.

Tanítsd meg az igazi függőséget, az egyedüli szabadságot!

Mert minden más rabság.”

 

&

 

Ez annyira, de annyira téves! Nem egészében, csak részleteiben:

 

„Test, lélek, szellem, és Ő – egy.”

 

Ki az az Ő, kire gondolhat itt a szerző? Valószínűleg Istenre, vagy, ahogy én mondom, a Teremtői Szellemre. A lélek a Szellemét, teremtéskor, a Teremtőtől kapta. Induláskor a lélek még újszülött – éppen úgy függött a Teremtői Szellemtől, mint ahogy az újszülött kisbabák függnek a szüleiktől (felnőttektől).

 

Az idők folyamán a lélek is fejleszt szellemet – ez egyéni, ez már csak az övé.

 

&

 

Tudnunk kell – a teremtés értelme az, hogy a lélek is elérje a szellemi állapotot, mert a Földet a lélek csak szellemi állapotban hagyhatja el. Ebben csakis a Teremtői Szellem segíti, ezt az állapotot a lélek csakis a Teremtői Szellemmel éri el.

 

Nagyon fontos – a Teremtői Szellem segíti a lelket a szellemmé válásban – segíti, de nem uralja!

 

A Biblia egy nagyon bölcs könyv:

 

I.Móz.25/23

 

„…. a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.”

 

A szellem a nagyobb, de (jó esetben) ő szolgálja a lelket.

 

Ha a Teremtő Szellem uralja a lelket, az a lélek halála, abból szellemi állapot soha nem lesz. A Teremtő Szellem a szülő (apa-anya egy személyben) – a lélek a gyermeke. Ha a szülő határozza meg a gyermek minden lépését, akkor a gyermek soha nem lesz életképes. Ez annyira egyszerű, és magától értetődő.

 

De hogy még se legyen ennyire egyszerű, van benne egy kis csavar – mégpedig az, hogy az emberiségnek nem csak egy Teremtője volt, hanem több. Nem egy bolygóról származunk, hanem többről.  Ez annyiban érdekes, hogy ezeknek a különböző bolygóknak, és Teremtőknek a Szellemisége is különböző.

 

Tehát mi, emberek, nem egyfajta Szellemiséget hordunk magunkban, hanem többet – illetve a teremtéskor mindenkiben csak a saját Teremtőjének a Szellemisége volt, de utána, nemzéssel, összekeveredtünk, kereszteződtünk. Kereszteződtek a sejtjeink, kereszteződött a Szellemiségünk. Ezzel a keveredéssel mára már minden Teremtő Szellemisége bennünk van, de egyszerre csak egyet tudunk használni.

 

&

 

A lélek szabad akaratot kapott, szabadon dönti el, melyik Szellemiséget választja társnak, segítőnek. Amelyik Szellemiséget használja, azt a Szellemiséget élteti. Mert nem csak a Szellem élteti a lelket, hanem ez fordítva is így van.

 

A Szellem létének alapja a rezgés, de olyan formában, hogy közben a lelket is rezgésbe kell, hogy hozza. Ha a lélek nem az adott Szellem hatására jön rezgésbe, hanem más Szellem hatására, akkor az adott Szellem „nyugalmi” állapotba kerül. Nem szűnik meg, csak elszunnyad. A lélek bármikor visszatérhet hozzá, és bármikor felélesztheti.

 

Ezért nem tud például egy alkoholista „kigyógyulni”. Az ember fokozatosan válik alkoholistává, de akár 20 évi szünetet is tarthat, és ha újra inni kezd, nagyon rövid időn belül ugyan abba az állapotba kerül, mint amikor abbahagyta. Nem kell neki felfutási idő, mert a visszatéréssel felélesztette a szunnyadó Szellemet.

 

Minden Szellem élni akar – és minden Teremtő éltetni szeretné a Szellemét, a Szellemiségét. A Szellemek között nagy harc folyik, mert nagy a tét is – a lélek szellemiségétől függ, hogy a végleges eltávozáskor ki melyik bolygóra kerül. Vagyis mi nem arra a bolygóra távozunk, amelyikről származtunk, hanem arra, amivé a földi életeink során váltunk.

 

Nekünk, embereknek is nagy a tét.

 

&

 

A cikk:

 

„Tanítsd meg az igazi függőséget, az egyedüli szabadságot!

Mert minden más rabság.”

 

&

 

A függőség, függőség – minden függőség rabság. Az életfunkcióinkhoz bizonyos dolgok szükségesek - tágabb értelemben ez is egyfajta rabság, de ez alapfeltétele a létezésünknek.

 

Teremtői Szellemiségre mindenképpen szükségünk van – ez is alapfeltétel - de nem mindegy, milyen viszonyban vagyunk vele, nem mindegy, ki szolgál kit – a lélek a Szellemet, vagy a Szellem a lelket.

 

Igaz, függőség van a lélek és a Teremtői Szellem között, de nem csak a lélek függ a Szellemtől, hanem a Szellem is függ a lélektől – vagy őt használja a lélek, vagy mást.

 

Akkor meg minek ide az alá-fölérendelt viszony?

 

&

 

„Mindenkit megismerhetsz arról, hogy mitől függ.”- áll még a cikkben.

 

Így van – mindenkiben felismerjük, kinek milyen a szellemisége, felismerjük, kinek van segítő, és kinek van ártó Szellemisége. A segítő Szellemmel a lélek fejlődik, az ártó, az uralkodó Szellem, romboló. A segítő Szellemmel a lélek bölccsé-, az ártó Szellemmel erőszakossá válik.

 

A bolygókra csak egyfajta szellemiségű lélek kerül, ott már a bölcs, és az erőszakos szellemek nem keverednek. Szellemi állapotban a különböző bolygókon különbözik a sorsunk is.

 

Tehát nekünk, embereknek is nagy a tét ez a Lét.

 

&

 

Azt még ne feledjük - kedveskedve is lehetünk erőszakosak, és kedveskedve is tarthatunk valakit függőségben. Meg kedveskedve is tarthatnak bennünket függőségben.