Mária és a gyerekek

Kezdet és folytatás

Kapcsolat

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NIMRÓD, A NAGY VADÁSZ AZ ÚR ELŐTT

Nimródot tartjuk a magyarok ősatyjának, a biblia Kámtól származtatja, Kézei Simon, középkori krónikás viszont Jáfettől.

De mi van, ha mindkét állítás igaz? Az egyik szülő lehetett Kám leszármazottja, a másik szülő Jáfeté. Az Édenkert utáni időkben a népek keveredése folyamatos.

Minden egyes ember, nemzet és rassz eredete egyetlen ősapához, Ádámhoz vezethető vissza (Ap.Csel. 17:26).

„És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;”

Ez azt is jelenti egyben, hogy Ádámnak magában kellett hordoznia a különböző rasszok egymásétól eltérő genetikai állományát (vö. Énok 85:1-9), és képes volt úgy utódokat nemzeni, hogy azok csak egy adott rassz génjeit örökölték, ám az így létrejött rasszokhoz tartozó emberek már nem hordozzák magukban a teljes genetikai szekvenciát. Az 1Mózes 6:9 versben azt olvashatjuk, hogy Noé tökéletes ember volt a maga nemzedékében.

(http://churchofgod.hu/content.php?act=kham)

Nóénak fiai testvérek voltak ugyan, mégis különböző rasszokat képviseltek:

Ez a három pátriárka az emberiség három fő rassztípusának az ősapjai is egyben: a fehér rassz Semtől, a fekete, vagy sötétbőrű rassz Khámtól, és a keleti, vagy „sárga” rassz Jáfettől származik (vö. Énok. 89:1-9).

http://churchofgod.hu/content.php?act=kham

Hogyan lehetne egyrasszú szülőnek háromféle rasszú gyereke genetika, mesterséges megtermékenyítés nélkül? – Sehogy.

No, de folytatjuk Nimróddal. Nimródot mindnyájan ismerjük, vagy ismerni véljük – de mit tudunk róla? Hogy nagy vadász az Úr előtt? Világos és egyértelmű előttünk, hogy pontosan mit is jelent ez? Aligha.

Tudjuk róla, hogy felépítette Bábel tornyát – egy olyan tornyot, amelynek csúcsa az égig ért volna.  A mai ismereteink alapján már csak mosolyoghatunk ezen – mert mit jelent ma az „ég” fogalma?

A biblia viszont nem kérdőjelezi meg ezt az építkezést, csak megakadályozza a nyelvek összezavarásával.

Mi általában csak Teremtő Istenekről beszélünk, pedig beszélnünk kell Teremtő Emberekről is. Nimród is egy Teremtő Ember volt – ismereteink szerint egy nemzetséget, a magyarok nemzetségét teremtette meg. Itt sem maradhat ki – kínosan ügyelnie kellett arra, hogy a faj tiszta legyen, és tiszta maradjon.

Nimród teremtette meg a magyar nemzetséget? Természetesen nem szó szerint értelmezve, de újra „ötvözve”, keresztezve. Ne felejtsük el, bár a bibliát is, irodalmilag, több Teremtő összevonásával alkották meg, mégis „hivatalosan” csak egy Teremtőnek, Jahvénak tulajdonítják. De ettől még voltak a Földön más teremtmények is:

1Móz 4,16

És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre.

Elég meredek tehát azt hinni, hogy Ádámon és Éván kívül nem volt más teremtmény a Földön.

Ugyan ez a helyzet Noéval is. Noé és családja sem egyedüli lények a Földön, az adott Teremtő csak a saját teremtményeit pusztította el, de nem a többi Teremtő lényeit, nem a Föld összes lakóját, így a magyarokat sem. Nimródnak tehát nem teremteni kellett a magyarokat, hanem „összeterelni”, szárnyai alá venni, és felszaporítani, jószerint a saját génjeivel is, a sejtbankokban. Egy nyelvet beszéltek – azt jelenti, közös génlánccal, közös DNS-el rendelkeztek, közös szellemiséggel. Ez a „torony ért volna az égig” – a végcél a földi élet után a szellemi világ benépesítése az „egynyelvű” szellemi lényekkel. Nimródnak a magyarok voltak a választott népe, mint Jahvénak a zsidók.

Csakhogy ez egyik Teremtőnek sem volt megfelelő. Minden Teremtő minél több szellemi lényt, és ezzel minél több szellemiséget szeretne a saját bolygóján. Ezért felesleges azt kérdeznünk, melyik Teremtő „zavarta össze az emberek nyelvét”, melyik teremtő szólt bele a nemzési formába, melyik keresztezte a rasszokat, a DNS-eket.

Nimród magába fogadta az embereket, Jézus maga ment bele más emberekbe a génjein keresztül. Nimród kirekeszt, Jézus odaadja, feláldozza magát. Nem lehetsz egyszerre Jézus is, meg Nimród is.

Nimród „zsidóbb a zsidónál”, mert a magot a zsidó is tisztán tartja, de ezen túl ő is, fizikailag is beépül a nem-zsidókba (pl. vegyes házasságok), de Nimród nem.

A biblia szerint Nimród nagy vadász az Úr előtt – az Úr elől elvadássza az embereket, a lelkeket, mert aki Nimródhoz tartozik, az nem tartozik hozzá. Aki nem velünk, ellenünk.

-

A Nimródi, és a Jézusi vonal nem ugyan az – mégis jót tett nekünk Nimród is. Összefogta, felerősítette a magyar szellemiséget, ami nagyon is kellett nekünk alapnak a továbbiakhoz.

A Nimród idejében Nimródra volt szükségünk, ma viszont már a Jézusi vonalnak van itt az ideje.

Vagy ma is kellenek még a Nimródok is? Csak ne legyen az a Nimród megkeseredett (mint Pap Gábor, Szántai Lajos), legyen éltetőbb, lelkesebb. Balgaság elvárni azt, hogy a más vonalú ember mellénk álljon, képviselje az érdekeinket. Tudnunk kell elfogadni – aki nem velünk, ellenünk.