Mária és a gyerekek

Kezdet és folytatás

Kapcsolat

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NAGYPÉNTEK

                                                                   

Jn.2/13-16.

"Közel volt a zsidók húsvétja. Jézus felment Jeruzsálembe.

A templomban kereskedőket talált, akik ökröket, juhokat és galambokat árusítottak, és pénzváltókat, akik ott telepedtek le.

Kötelekből ostort font, és mindnyájukat kiűzte a templomból, a juhokkal és ökrökkel együtt, a pénzváltóknak pénzét szétszórta és asztalaikat fölforgatta.

A galambárusokhoz pedig így szólt: "Vigyétek el innen ezeket! Ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká!"

 

Nem tudom, honnan jut ez eszembe - volt Jézusnak joga, vagy ereje kiűzni a kereskedőket, pénzváltókat? Csak úgy ki lehetett őket onnan űzni? Vagy ennek is lehet valami rejtett értelme?

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus_kor%C3%A1nak_kultur%C3%A1lis_%C3%A9s_t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_h%C3%A1ttere

 

„Jézus életének korában Izráel egész területe a Római Birodalomhoz tartozott, de Nagy Heródes király közvetlen uralma alatt állt. Heródes halála után, Kr. u. 4-ben Júdeát és Szamáriát a római helytartó felügyelete alatt álló zsidó főpap által uralt Palesztina nevű római tartományhoz csatolták. Galilea azonban, ahol Jézus felnőtt, megmaradt Nagy Heródes Király fia, Heródes Antipás negyedes fejedelme fennhatósága alatt, azaz Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Poncius Pliátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes (Antipas, a Nagy Heródes király fia) Annás és Kajafás volt a főpap. (Luk3:1)"

 

Jézus idejében két erős valláskultúra, és két szilárd hatalom is „jelen” van – a Római Birodalom, és Antipas, Nagy Heródes fia. Jézus fiatal, teljesen új eszméket terjeszt - elképzelhetetlen, hogy ő ott, akkor, erőszakot alkalmazhatott volna egy megrögzött társadalmi szokáson. Egy sokkal mélyebb, jelentősebb dologról van szó a templom megtisztításával kapcsolatban.

 

&

 

A csillagok távolsága kihat a bolygónkra. Ez a hatás Szellemi hatás. Mindig az adott bolygónak a legerősebb a hatása, ami ér bennünket. A csillagok állása minden 2160-dik évben változik. Olvastam – a Jézusi korszak a Halak, és a hit korszaka - most ér, vagy ért véget - kezdődik a Vízöntő, a tudás korszaka.

 

Szellemiségünk a tobozmirigyben van, és onnan szétárad a DNS-ünkbe, meg van egy úgynevezett „frigyláda”, amelyben DNS-eket – Szellemiséget tárolnak. Nem tudom hogyan, de ezzel a frigyládában tartott DNS-el, Szellemiséggel, „beoltják” az emberiséget. A csillagállások váltásakor cserélődik a frigyládában tárolt DNS. Jézus idejében is ez történt – DNS, és Szellemcsere.

 

Erre mondja a biblia – Jézus „bement a Jeruzsálemi templomba” – „bement” a frigyládába, amelyben addig a rómaiak és a zsidók DNS-e, Szellemisége volt. Ez a római-zsidó DNS -  Szellemiség lett kiűzve a „templomból”, a frigyládából.

 

De az, hogy Jézus a zsidók idejében bement a templomba, és ostorral kiűzte a „rossz” zsidókat – nonszensz. Neki akkor erre nem volt hatalma.

 

„Kötelekből ostort font, és mindnyájukat kiűzte a templomból”

 

A DNS állományunknak többek között ostora is van…..

 

„A galambárusokhoz pedig így szólt: "Vigyétek el innen ezeket! Ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká!"

 

Ókeresztény ábrázolásokon a galamb az emberi lelket szimbolizálja. A galambárusok az emberi lelkekkel kufárkodtak.

 

 

A biblia valódi értelmezése értékes, hiteles, számunkra érdekes is azért, mert csak most kezdjük megérteni.

 

Kezdjük – de még nagyon az elején tartunk.  Ezt a Szellemiséget akár érteni véljük, akár nem, nem látjuk tisztán, mert tudatosan nincs belőle tapasztalatunk. Hinni hisszük, de valójában nincs rá kézzelfogható bizonyítékunk. A bizonyítékok elvontak – bizonyítékok rá az álmaink, az érzéseink-megérzéseink az ilyen-olyan események – de ezek mind megkérdőjelezhetők. Nem csak a bíróságon nem lennének perdöntők, de a hétköznapokban sem azok. Most még. De az felé haladunk.

 

 Erre ilyen magyarázatokat adnak:

 

http://users.atw.hu/onallosag/hamvas/A_Vizonto.pdf?atw_rnd=168741642

Hamvas Béla

 

"A precesszió miatt támad az a helyzet, hogy kétezer év elteltével, tavasszal a Nap már nem a Koscsillagkép nulla fokán kel, hanem, mivel harminc fokkal eltolódott, a mögötte levő csillagkép, a Halak nulla fokán. És amikor kétezer év elmúlt, a Nap már nem a Halakban kel tavasszal, hanem hátrál és átlép a következő csillagképbe, a Vízöntőbe.

 

A csillagászatban ennek a jelenségnek csak annyi fontosságot tulajdonítanak, mint a többi kozmikus jelenségnek: tudomásul veszik és pont. A keleti asztrológia azt mondja, hogy ilyen kétezer esztendő körülbelül egy világhónap. Tizenkét világhónap, körülbelül 26 ezer év, egy világév. Mert a keleti asztrológia tágabb, fölényesebb, szélesebb távlatú szemlélete összefüggést talált a csillagjárás és az emberiség sorsa között. Az egyes világhónapok nagy történeti korszakok, görög szóval: aiónok. A hónapok annyira zártak, hogy az egyikből a másikba való átmenet kritikus. A világévek felén, hat világhónaponként pedig nagy katasztrófák keletkeznek. Ilyen volt a legutóbb, időszámításunk előtt tizenháromezer évvel, Atlantisz elsüllyedése.

 

Ma a Halak csillagképéből lépünk ki. A hónap befejeződött, és az aión lezárult. Válságos időbe jutottunk, s ezt csaknem mindenki saját bőrén is érzi. Most lépünk át a következő képbe, a Vízöntőbe. Tökéletesen új élet következik, miután a régi lezárult. Az egész Földet és emberiséget alapjában megrázó események megjelenése. Az apokalipszis egy neme."

 

Ezt úgy tudom értelmezni - az emberiség fejlődése nagyjából (átmenetekkel) 2000 és valamennyi éves epochákra van osztva. Ez a 2000 év, szintén nagyjából, az ember 42-szeri leszületésének felel meg, amiről az esszénusoktól olvashatunk.

(Bencze Márton: Az Ó- és Újszövetség összefüggése).

 

Ha pedig ez így van, akkor ezek a 2000 valamennyi évenkénti változások érthetők, normálisak, és elkerülhetetlenek. A 2000 éves korszakok utolsó szakaszaira jellemző a káosz, felborul a rend, az addigi értékek elértéktelenednek - megindul a bomlás.

 

De amikor a mag a földben elrothad, abból új élet csírázik. Így vagyunk a korokkal is. A régi romok helyén elkezdjük rakni az új alapokat. Az új alapokat egy magasabb létforma számára.

 

2000 évvel ezelőtt, a Halak korszakában, Jézussal kezdődött az akkori magasabb létforma. Volt időnk rá 2000 év, hogy elérjük ezt a Jézusi létformát, és ebből átléphessünk a következő Szellemi szintre - a Vízöntő korszakba.

 

Egyedül. Isten, és Jézus nélkül. Vagy, ahogy az „ISTVÁN A KIRÁLY”– ban mondja a királyunk:

 

VELED URAM, DE NÉLKÜLED.