Mária és a gyerekek

Kezdet és folytatás

Kapcsolat

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SÍSSÍ ÉS RUDOLF FŐHERCEG

 

Van-e Sissi és Rudolf főherceg halálának összefüggése? – Bizony, van. Mit olvashatunk róla, milyen ember volt Rudolf főherceg? - Rudolf főhercegről, mint emberről, jót-rosszat olvashatunk. Lássuk először a jót:

Rudolf kivételes tehetségű, felvilágosult szellemű és művelt férfi volt. Ez mellett szabadgondolkodó, vonzódik a liberalizmushoz, kiváló íráskészsége van. Katonai nevelés mellett jogot, művészetet, irodalmat és nyelveket tanult (angolul, franciául, magyarul, lengyelül és csehül beszélt), emellett sokat utazott. Utazásokat tett Európában és a tengeren túl is, amelyek szélesítették látókörét. Angliában jelentősen bővítette ismereteit a gazdaságról és a modern politikai rendszer működéséről. Rendkívüli érdeklődést tanúsított a természettudományok iránt. Már igen fiatalon értékes ásványgyűjteményt állított össze. Természettudományi, főleg madártani megfigyeléseket folytatott és írásban rögzített.

Élénk szellemű és kielégíthetetlen tudásszomjjal rendelkező ifjú volt, aki a liberális eszmék iránt fogékonnyá vált, ami ellenkezett apja konzervatív gondolkodásával és elveivel, aminek komoly következményei is lettek. Ferenc József mellőzte fiát az uralkodásban, állandó császári titkos-rendőrségi megfigyelés alatt tartotta, eltiltotta az egyetemtől. Rudolf ennek ellenére is talált módot, hogy képezze magát, és a lehetőségeken belül politikailag is tevékenykedett a maga meggyőződése szerint. Felkarolta a szlávok ügyét, a vallási kisebbségeket, a földreformot és az iskolarendszer átformálását is. Álnéven politikai cikkeket jelentetett meg, amelyben bírálta a Monarchia politikáját. Barátai művelt, haladó szellemű emberek voltak, mint gróf Teleki Sámuel, gróf Károlyi István, gróf Festetics Tasziló, Jókai Mór – aki könyvei szerkesztésében segített neki. Rudolf nagy tisztelője az akkor már halott gróf Széchenyi Istvánnak is.

A Wikipédián öröm olvasni azt a sok-sok jót, amellyel méltatják Rudolf jellemét:

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg%E2%80%93Lotaringiai_Rudolf_f%C5%91herceg

 

Rudolf (politikai) házassága nem sikerül. Annyira két különböző jellemű ember kapcsolata volt ez a házasság, hogy nem is sikerülhetett. Az első években még próbálkoznak összecsiszolódni, sikertelenül. Rudolf művelt, intelligens, szabadgondolkodású, mindenfajta konvenciótól mentes, Stefánia kevésbé művelt, kevésbé intelligens, a formákhoz mereven ragaszkodó személyiség. Olyan személyiség, aki megfelelt a császári udvarnak, de nem felelt meg Rudolfnak. Született egy leányuk, de csakhamar elhidegülnek egymástól. Amikor Rudolf megszereti Vetsera Mária bárókisasszonyt, válni szeretne, de erről a császár hallani sem akar.

És itt kezdődik az a sok rossz, amit – a jók mellett – szintén Rudolfnak tulajdonítanak:

Rudolf, akárcsak anyja, Erzsébet, ideje nagy részét lovaglással, vadászatokkal töltötte. Nőügyei megszaporodtak, a „jobb” társaságból és a prostituáltak közül is egyaránt kerültek ki szeretők, többek között Mizzi Kaspar is, és e viszonyokból mintegy harminc törvénytelen gyermeke származott. A fattyak anyjának hallgatását a császári ház jelentős összegekkel vásárolta meg.

Nagyon várt fiúgyermekének születése elmaradt, éppen azért, mert Rudolf nemi betegséget hurcolt haza, megfertőzte feleségét, és az asszony meddőségét okozta. A házasfelek elhidegültek egymástól, érzelmi kapcsolatuk megszűnt.

&

Rudolfnak két szélsőséges jelleme volt, egy nagyon jó, és egy nagyon rossz? Ez is lehetséges volna, de nem így volt. Idézzünk:

„Zavarba ejtőn nyílt, tiszta és finom lelkű volt. Mosolya talán még ezeknél is nagyobb hatással volt az emberekre.” Ez a nyílt, tiszta és finom lelkű ember nem élt kettős életet, nem volt kétféle jelleme. Az udvar politikusai, a Monarchia „jóakarói” gondoskodtak egy „Ál-Rudolfról”, és ál-mesékről, amelyekkel egyrészt befeketítették a főherceget, elsősorban ezzel büntetve a liberális eszméi miatt, másrészt jó pénzeket csaltak ki Ferenc József császárból, mint pl. a 30 törvénytelen gyerek-mesével. A nemi betegség is csak kitaláció – nem fertőzés miatt nem szülhetett többet a felesége, Stefánia, hanem Rudolf egyenes, őszinte jelleme miatt – elhidegülésük után nem volt hajlandó tovább feleségével hálni.

Ha egy-egy nőszeméllyel mégis kapcsolatba került a Trónörökös, annak más oka volt, és nem a testi kapcsolat. Rudolfot a liberális nézete, és politikailag gyanús kapcsolatai miatt a császári titkosrendőrség állandó megfigyelés alatt tartotta, álnéven publikált – szüksége volt hát alibire, amire legjobb megoldásnak talált egy-egy prostituáltat. Ezekben a házakban, ezeknél a személyeknél próbált észrevétlenül találkozni politikai barátaival, társaival. Sajnos azonban ezt az alibit nem vette be a titkos rendőrség, sőt, felhasználta ellene arra, hogy rossz hírét keltse Rudolfnak, és arra, hogy a hiszékeny, és naiv császártól pénzt csikarjon ki ezen a címen (is).

Amikor Rudolf már túl veszélyessé vált a politikai uraknak, meggyilkolták, tudjuk, milyen módon.

A politikai urak jó pénzforrása azonban nem ért véget Rudolf halálával. Meggyőzték a Császárt, Rudolf nem halt meg, hanem letelepedett egy Törökországi keresztény faluban. A Császár, vagyis az államkassza, pedig minden hónapban fizetett, mint a köles, a Törökországban élő „Rudolfnak”, egész a Monarchia bukásáig, hogy az soha többé ne kerüljön elő, és ne háborgasson tovább a liberális eszméivel.

Erzsébet, az édesanya, nem hitt a rendőrségi jelentésekben, nem tudta magát túltenni a sok gyanús jelen, és nagyon is tisztában volt Rudolf halálával, és a politikával. Magánnyomozást végzett, és bizonyára nem eredménytelenül.

Így tehát az illetékeseknek csak Ferenc Józsefet sikerült félrevezetni, Erzsébetet nem. Sokáig tolerálták Erzsébetnek ezt a titkát, sokáig vállalták a kockázatot, hogy Erzsébet beszélni fog, de bíztak abban is, hogy semmilyen bizonyíték nincs ellenük. Az Erzsébet idegállapota miatt azonban mind veszélyesebbé, és bizonytalanabbá vált a helyzetük, ezért kénytelenek voltak lépni.

Erzsébet viszont sokáig tekintettel volt férjére is, a Monarchiára is, és sokáig őrlődött azon, hallgasson, vagy beszéljen. Akkoriban már nagyon ritkán találkozott a férjével, Ferenc Józseffel, de azon a végzetes útján találkozót beszéltek meg. Mindketten útra keltek, hogy Bécsen kívül találkozzanak egymással. Itt, és most készült Erzsébet elmondani azt, amit csak ő tudott.

Erzsébet nem egyedül utazott, vele volt Sztáray Irma társalkodónője, és valószínűleg neki is része volt a merényletben. Nehezen képzelhető el, hogy őt ne hálózta volna be a titkosrendőrség.

Így futnak össze a szálak, amelyek fia, és anya halálának közös okai voltak.

Luigi Lucheni anarchista a saját eszméjéért ölt, és az igazi okról mit sem tudott. A megrendelők az okot nem közölték vele.

&

Rudolf főhercegről, mint emberről, jót-rosszat olvashatunk abban a néhány cikkben, amelyik megjelent róla. De általában nem foglalkozunk vele, mintha nem is létezett volna, pedig létezett, élt, és nem is akárhogyan – elsősorban is emberségesen, de hasznosan is. Élt, és alkotott, példát mutatott szellemiségből, emberségből – embertelen körülmények között. Ráadásul a magyar kulturális elit barátja és tisztelője volt.