Mária és a gyerekek

Kezdet és folytatás

Kapcsolat

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SÓGOROK

 

Tudjuk ugye, a sógorok az osztrákok. Amolyan vegyes érzelemmel mondjuk ki ezt a „sógorom”- ot, mindennel vádoljuk őket, mégis van valami különös varázsa ennek a szónak.

A Habsburgok származását Júdáig vezetik vissza – Júda Zérah fiának a fiáig – Dardáig.

Júda két fia, Pérez és Zérah Támártól, a Júda menyétől születtek, aki szemita volt – a Habsburgok tehát félig zsidó, félig szemita származásúak. Hosszú volna leírni, illetve átmásolni a történetüket eleitől végig, elég annyi - közük van a trójaiakhoz is, a Merovingokhoz is

Ez az, amiről olvashatunk. És mi az, amiről nem?  Mi a Habsburgok rejtett titka?

Az, hogy a Habsburg család maga a Bábeli Torony.

Érdekes család a Habsburg család. Családon belül megfér benne "Nóé "mindhárom "fia" - azaz  minden Istenség - a Hold/Napisten (Jáfet),  Enki (Sém, aki maga is "félvér" - nibirui apa, és szíriuszi anya utóda), a  Sém fia, Marduk (Kám), plusz még a Kám utóda, Kisen keresztül, Nimród.

Júda már csak az utolsó beütés a Habsburgoknál - csakhogy a Toronyból a zsidók se maradjanak ki.

De most a Habsburgokkal csak Svájcig megyünk vissza, ahol 1028-ban családi kastélyt építettek Habischburg, Sólyomvár néven. A Sólyomvárra már felkapjuk a fejünket, mert ugye a sólymot, mi, magyarok nem akarjuk adni, az a miénk…

Nem is általánosságban akarok a Habsburgokról írni, hanem csak Mária Teréziáról, meg a fiáról, Józsefről, a Kalapos királyról, mert szerintem ők ketten valahogy kilógnak a sorból. Hogy bennük milyen vér folyik, azt nem a genealógiából olvassuk ki, hanem a jellemük árulkodnak erről.   

&

Mindkettő fő bűne volt a németesítés, meg az, hogy Magyarországot ledegradálták, másodrangúvá tették. De azokról a pozitív intézkedéseikről, amiket bevezettek, vagy be szerettek volna vezetni, már nem beszélünk még ma sem - meg az okokról sem.   A jónak az ellenszegülésében a magyar főurak voltak a bűnösek, mert konzerválni akarták a feudalizmust, az ún. Úri Magyarországot, az uram-bátyámosságot, holott az időt nem lehet megállítani, konzerválni. Mindennel megalkudtak Mária Terézia és fia idejében, csakhogy megtarthassák a kiváltságaikat - bármi áron.

Mária Terézia nem volt uralkodó típus, ahhoz túlságosan jólelkű, jóindulatú volt, nem volt elég kemény. Hozott jó-rossz döntéseket, olyanokat is, amelyekkel nem értett egyet, de kényszerhelyzetben volt, meg olyanokat is, amelyekről nem is tudott, amelyeket mások hoztak meg az ő nevében. Ez volt a következménye annak, hogy egy érzelem-gazdag nő volt, nem pedig egy ízig- vérig uralkodó.

A jó döntéseit általában helytelenítették, sőt, megvétózták a magyar nemes urak, akiknek a kiváltsági jogaik többet értek az anyanyelvnél, a hazánál, az életüknél. Mária Teréziát sokan elmarasztalják a döntéseiért – sokszor joggal – a nemeseket soha. Hozzájuk még ma sem merünk nyúlni.

&

De ki is volt valójában Mária Terézia? – Jézusi Vonalú volt és az Önzetlen Bolygó, a Szíriusz teremtménye. Erre a jelleme a bizonyíték. A férje rátermettebb lett volna az uralkodásra, amiből mindjárt következik, hogy ő más Vonalhoz tartozott – ő az Önző Bolygó, a Nibiru teremtménye volt. Jó párosítás....

És itt mindjárt el is értünk a lényeghez, a keresztezéshez. A Teremtőinknek, minden Teremtőnknek, érdeke, hogy a Földről való távozáskor minél nagyobb legyen kinek-kinek a tábora. Sok függ attól, kihez hány lélek/szellem kerül a bolygójára. Ehhez mindegyiknek meg kell nyerni és meg kell győzni a földi embert. Ez a meggyőzés akkor a legeredményesebb, ha a különböző vonalú emberek nemzéssel bekerülnek egymás szervezetébe, vérkeringésébe. Az űrlényeknek ez a legfontosabb programjuk az emberrel.

Mária Terézia, és férje Lotaringiai Ferenc, mint két különböző Teremtő lényei, igyekeztek ezt a tervet teljesíteni (bár nem tudatosan) – 16 gyermekük született, amiből sajnos elég sok meg is halt. Az még mindig elég morbid, ha most azt mondjuk, a testük meghalt, de a lelkük (a keresztezett lelkük) nem? Ki a fizikai, ki a szellemi világban tevékenykedett közülük tovább.

A szellemi tevékenységbe nem látunk bele, de a fizikaiba igen. A Habsburg dinasztia családtagjai házasságok révén szétszóródtak Európában, rokoni szálakkal fűzték egybe majd az összes európai uralkodócsaládot. A mondás – „Míg mások háborúznak, te boldog Ausztria házasodj!” - a dinasztia szállóigéjévé, mottójává vált.

&

Ez a mi Sólyomvári Atyafink Radbot (Radbot építette fel Habichtsburg kastélyát, ami után később dinasztiájukat nevezték) igencsak kitett magáért… Mára már a legszűkebb Habsburg család is 300 taggal büszkélkedhet

 

https://meszarosmartonblogja.hu/2014/04/01/interju-habsburg-gyorggyel-a-szuk-csalad-is-haromszaz-fonel-kezdodik/

 

Európában majd minden uralkodó családba beépültek – még csak mondja valaki, hogy fogyunk, hogy Kis-Magyarország lettünk!

A Kámi-Jáfeti - sólyomvári Habsburgon keresztül a mi magyarságunk is szétszóródott Európában. Mi nem területeket szereztünk, amit elvisz egy háború, nem olyan kincset szereztünk, amit megesz a rozsda, mi olyan kincset szereztünk, ami bekerült a vérkeringésünkbe. A végleges távozáskor nem a nemzetiség számít, nem az országhatárok, vagy a nyelv, hanem a Jézusi érzelem, a Vonal, hogy hova tartozunk – a Jézusi, vagy a Nem-Jézusi Vonalhoz.

Lehet, hogy e téren nem is állunk rosszul – legalább is szeretném hinni.

Persze, emberek vagyunk, vannak érzéseink – én is szeretem a magyarságomat, és nem szívesen adnám fel – de meg tudom-e, meg tudjuk-e tartani a végtelenségig? Jelen helyzetben nem úgy néz ki. A sok külföldre szaladt, szakadt, családban csak az első, legfeljebb a második generáció az, amelyik még számon tartja (volt) magyarságát, aztán már csak a természetéből lehet ítélni, mi maradt meg benne a magyar ősökből. A folyamatot nem lehet megállítani, vagy visszafordítani, bármennyire fáj is.

Nem veszünk el, csak átalakulunk.

 

„A magyar név megint szép lesz,

Méltó régi nagy híréhez;”

 

Igen, a cselekedeteiben, a jellemében, a szellemiségében - de nem a nemzetiségében.

 

Mindez azt jelenti, Jézus nem jöhet vissza, hisz el sem ment? Végig itt van velünk, bennünk, a vérünkben, a Földön. 

De ugyan ez a helyzet az Önző Bolygó teremtményeivel is. Bennük is bennük van az ő megváltójuk is, hisz mit is mondott Jézus Máriának a feltámadás után?

 

Jn. 20,17

"Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez."

 

Jézus a frigyládáról beszélt, mikor azt mondta, felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz – tehát mindkét bolygóbeli Teremtő sejtmagja a frigyládában van – meg Jézus óta bennünk is, másokban is. Jézus óta mindkét Teremtő Lény (magja, szellemisége) benne van mindenkiben.  És az Atyák nem ítélkezhetnek - az ítéletet egészen a Fiúnak, nekünk, teremtett lényeknek adták. Mindenkinek saját magán múlik, kit választ, a választást nem erőltethetik ránk. 

 

Jn.5,22

"Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta"

 

A Fiú ebben az esetben a az ember lélek.

 

&

 

Miért sikerült ez a széles elterjedés a Habsburgoknak Mária Terézia idejében?

Mert nekik az alap, minden látszat ellenére is, a Jézusi Vonal. Ezt a Vonalat a többi beépült egyének sem tudták megszüntetni, mert akkor már a mag szét lett szórva. Igaz, Mária Teréziának a férjén keresztül a másik vonal is szétszóródott, a két vonal összefonódott – más juhaim is vannak nékem (János Evangélioma 10/14) - mondhatta, mondhatja mindkét Teremtő – az meg már az emberen múlik, ki kinek az akoljába köt ki a földi világunk végén.

Meg mert az anyai ág fontosabb, mint az apai? Az anyai ág a lélek, az apai a szellem. A döntés mindig a lelken múlik, nem a szellemen.

&

A küldetését Jézusnak is sikerült megvalósítani, mert ez az ő korszaka (volt), a halak korszaka, és mert tudott a „vízen járni” – tudta befolyásolni az emberek szellemiségét, és mert ő igen is az emberiség megváltója. Nem a bűntől váltott meg bennünket, hanem a bűntudattól. Nem bűn az, ha az emberben benne van a jó-rossz egyaránt. Ez egyszerűen egy program az ember számára -  a jó-rossz megismerésével tud az ember dönteni, melyik utat választja.

De miért volna mindez a folyamat az ember bűne? Az ember nem tehet arról, kik, és milyenre teremtették.

Jézus azért jött, hogy irányt mutasson nekünk, példát, hogy melyik utat érdemes választanunk. Azért jött, hogy felerősítse bennünk, emberekben,  a becsületesség, az erkölcsösség, az egyenesség  szellemiségét.   

  „Felment az Atyákhoz”, a Teremtőkhöz, bement a frigyládába, a sejtbankba, és bekerült az emberek vérkeringésébe. Így kaptuk meg a lehetőséget, hogy könnyebben ráállhassunk a Jézusi Vonalra.

&

Mária Terézia a Jézusi vonalhoz tartozott – de akkor jött a kísértés, a próba, hogy mennyire vagyunk szilárdak a Jézusi vonalon, jött Lotaringiai Ferenc, a másik bolygó lénye, és ezzel összegyúródott a két vonal. Azóta nekünk kell szétbogozni, melyiken járunk tovább.

 

Csak egy szóra – a „sógor” szállóige ebből a frigyből (is) ered. Mária a miénk, a férje, a sógor, csak beházasodott a családunkba.

&

Egy érdekes bejegyzést találtam egy weboldalon:A Habsburg-ház és magyar hercegi családok között a hosszú magyar uralom ellenére nem alakult ki dinasztikus kapcsolat

(http://www.c3.hu/~klio/klio121/klio003.pdf)

Gondolom, itt a dinasztikus házasságot érti a szerző – persze, ha Sólyomvárat vesszük alapul, akkor nem is beszélhetnénk dinasztikus házasságról. Sólyomvár és a magyarok egy dinasztia. 

&

Térjünk most át, Mária Terézia fiára, II. Józsefre, magyar királyra, vagy köznyelven szólva a Kalapos királyra. II. József ugyan az volt, mint az anyja, csak kicsit jobban…..

Ezt olvassuk a Wikipédiában:

“1790. február 20-án elhunyt a jó szándékú, tehetséges uralkodó, aki azonban nem volt reálpolitikus. Sok intézkedése a későbbi polgári átalakulást, modernizációt vetítette előre, azonban a hagyományok és az ősi államberendezkedés figyelmen kívül hagyásával, félresöprésével maga ellen hangolta a társadalom sok csoportját. A valláspolitikája a katolikus klérust, a nyelvrendelet szélesebb rétegeket, a közigazgatási reformok pedig az egész politikai elitet szembeállították vele. – Szobrának felirata az ő legigazabb jellemzése: „A közjónak élt, nem sokáig, de teljesen.”

Ehhez nem sok hozzátenni való van. Az intézkedéseivel ő is használt is, ártott is, de önző semmiképpen nem volt.

&

Szóljunk akkor most a kalapról. Szintén a Wikipédiából:

 

„József 1780. november 29-én lépett trónra, azonban saját elhatározásából lemondott a koronázásról és az ezzel járó eskütételről. Emiatt nevezte el Ányos Pál „kalapos királynak”, amely ragadványnév igen elterjedtté vált. A kalapos király mentesült minden kötöttségtől, amik elődei és a rendek egyezségeiből származtak: nem kellett garantálnia a rendi szervezetek, jogok megmaradását. Ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy saját elképzelései szerint átalakíthassa az államberendezkedést.”

 

Ez az ok biztosan helytálló, hisz a sokféle végrendeletet tényleg nem tudta volna realizálni koronával a fején a magyar rendeleteket betartva (amiket a korona biztosított).

De itt sem jut eszünkbe - a koronát, magyarságunk alapkövét, a nemesek alávetették a saját érdekeiknek. A korona immár megszűnt a magyarságé lenni, azt már egy kis csoport kisajátította magának.

De a korona elutasítására Józsefnek volt még egy oka, amiről pedig nem szoktunk beszélni:

József azért sem koronáztatta meg magát, mert tisztában volt azzal – a magyar korona, csak magyar származású király fejére való, ő pedig most nem volt magyar származású. Nem megvetette tehát a magyar koronát, a magyar nemzetet, hanem becsülte, respektálta, megadta nekik a tiszteletet. Ezen még az sem változtat, hogy közben németesített is. Néha elő-elő fordulnak ilyen visszásságok az életben.

 

Talán még mondhatnánk néhány szót Sisiről, és Ferenc Józsefről. Ők sem egy tőről fakadtak, mégis szép lett volna a házasságuk, ha…. Sisi szabad lélek volt, sőt, kis vadóc, Ferenc József fegyelmezett, megrekedve az anyja hálójában. Sisit nem tudták betörni, bukdácsolva, de bizonyos értelemben megtartotta függetlenségét, bár sokat ártott neki a naivsága, jóhiszeműsége, jóindulata – a Jézusi Vonala. Fia, Rudolf, az anyja nyomdokaiba lépett, és ez lett a veszte, ezért ért véget olyan hamar az élete egy ál-öngyilkossággal.

&

Ezzel az írással azt akartam mondani, a Habsburg dinasztiában, Habischburgtól, Sólyomvártól követve is, minden rossz intézkedések mellett is, akadtak olyan uralkodók, olyan egyének is, akik a Jézusi Vonalhoz tartoztak és tartoznak ma is, beépülve az Európai uralkodóházakba, vagy elitekbe.  Mert Sólyomvár, az mégis csak Sólyomvár.

&

Egy prófécia szerint a Habsburgokból fog az Antikrisztus megjelenni a Nátáni vérvonalból. Meglehet, hogyha jönne Jézus, az igazi, az egyház őt Antikrisztusnak titulálná azok alapján, amilyen információkkal szolgálna nekünk a dolgokról.