Mária és a gyerekek

Kezdet és folytatás

Kapcsolat

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MI A LÉLEK?

 

Az ember már régóta keresi önmagát, régóta próbálja megfogalmazni önnön valóságát. Alkottunk is ezekre fogalmakat, gyártottunk elméleteket – és nagyon helyesen tettük, mert ezek is a szellemi fejlődésünk lépcsőfokai. Ma már ezek az elméletek azonban nehézkesek és elvontak, ma már érthetőbb magyarázatok kellenek.

Az alábbi sorokból sem sokat tudunk meg a lélekről (idézet):

„A lélek az ember isteni természetének alkotórésze (az Isteni Én tükörképe), mely nem szellem és nem anyag, hanem a kettő közti összefüggés.

Azt, ami egyesíti a formát (anyagot) és az életet (szellemet), vagyis az, ami ennek az egyesítési szándéknak az eredménye léleknek/lelkiségnek, individuumnak nevezzük.


A lélek EGYséget is jelent, ami szövetség a belső vágy és a külső valóság
között.


A lelkiségünk belső szellemi részünk, amely az egészet, a saját teljességet, és a csoporthoz (egységtudathoz) való tartozást is tudatosítja.”

Még egyszer:

„A lélek az ember isteni természetének alkotórésze (az Isteni Én tükörképe), mely nem szellem és nem anyag, hanem a kettő közti összefüggés.”

Ennek alapján el tudod képzelni, mi a lélek? Esetleg annyit, hogy ez olyan valami „izé” . Embarassed

Egyszerűbb, ha képletesen azt mondjuk – a test a kancsó, a lélek a kancsóban lévő víz, a szellem pedig a pára. Nekem ebben az a legtitkosabb, de egyben a legcsodálatosabb is, hogy nem csak van „valami”, hanem annak a „valaminek” tudata is van. Azt is mondjuk, minden energia – de tudatos energia. Nem tudom, létezik-e valaki a Földön, aki ezt a titkot, jelenséget, meg tudná fejteni? Hogy lehet egy energia tudatos?

Ha azt mondjuk, minden energia, vagy minden anyag, akkor a lélek is, a szellem is az, csak más-más halmazállapotban.

A lélek szellem nélkül élettelen, holt anyag. A biblia is halottnak mondja a földi, fizikai testben lévő lényt – bennünket. A szellemmé válást pedig feltámadásnak mondja – van első, és van második feltámadás. Az első még ideiglenes, a második már végleges.

A lélek érzelem, a szellem tudat. A szellem a lélek esszenciája, a lélek más halmazállapota, más dimenziója.

A test a lélek-szellem háza, temploma.

&

Ha a jövőben így leegyszerűsítsük a fogalmakat, lehet, hogy nem lesznek annyira érdekesek a majdani előadások - ha csak nem Pál Feri tartja őket . EmbarassedŐ nem beszél elvontan, egyszerűen, érthetően beszél, még sem unalmas. Sőt, nagyon is érdekesen adja elő, amit előad.